Geluidsoverlast

Geluidsoverlast kan gezondheid en woongenot schaden. Aldus de Rijksoverheid.

Het is, naar mijn mening, onrechtvaardig dat klachten over geluidsoverlast bij festiviteiten terzijde worden gelegd omdat de betrokken gemeente een vergunning heeft afgegeven voor het feest en de organisatie zich houdt aan de maximaal toegestane decibellennorm.

Komend weekend wordt er in ons dorp het zogenaamde ‘Vinkefest’ gevierd. Er wordt al druk gebouwd aan de feesttent en het programma hangt zo’n beetje op iedere lantaarnpaal in de omtrek. In de achttien jaar die wij nu in Vinkeveen wonen zijn we niet erg onder de indruk geraakt van de plaatselijke festiviteiten. Het Vinkefest, dat vorig jaar voor het eerst tijdens het Pinksterweekend werd georganiseerd, heeft zelfs een nare indruk achtergelaten.

Processed with VSCOcam with f2 preset

foto Iris Wierdsma

De week tussen Hemelvaart en Pinksteren is voor ons en voor de meeste mensen gewoon een volledige werkweek. Ik vond het daarom storend dat het Vinkefest vorig jaar op vrijdagavond tot ver na middernacht nog zo duidelijk te horen was in de onze woonwijk. Er was geen plek in ons huis te vinden waar de dreunende muziek buitengesloten kon worden. Oordopjes hielpen niets. Navraag leerde mij dat de gemeente De Ronde Venen een vergunning had afgegeven tot drie uur ’s nachts en dat de boetes voor overschrijdingen van de maximaal toegestane decibellenproductie  zo hoog zijn  dat de politie in dit geval er vanuit ging dat deze niet overschreden zou worden.

Mijn verzoek aan de organisatie van Vinkefest, om wat meer rekening te houden met omwonenden, is genegeerd. De gemeente wast de handen in onschuld want de vergunning is verstrekt en de organisatie heeft zich, voor zover bekend, gehouden aan de wettelijke regelgeving. En de politie was alleen maar vol lof omdat de samenwerking met de organisatoren zo goed verliep.

Klagen over geluid plaatst een mens al snel in het hoekje van de zogenaamde miezemuizers. Mensen die altijd wat te zeuren hebben en andere mensen geen pleziertje gunnen. Maar het is eerder andersom. De meeste mensen klagen echter niet snel. We ondervinden last maar gaan er vanuit dat het erbij hoort. We wonen nu eenmaal met elkaar en we horen wel eens wat van elkaar. Het is geven en nemen. Wat volgens mij niet betekent dat we het normaal moeten gaan vinden dat een feest drie dagen (en nachten) de sfeer bepaald in een heel dorp. Het is een kwalijke zaak dat je min of meer gedwongen wordt om het dorp te verlaten als je gewoon wilt slapen in de nachten van het Pinksterweekend.

De Rijksoverheid heeft vastgesteld dat geluidsoverlast schadelijk is voor de gezondheid. Om de plaatselijke overheid bij te staan zijn er wettelijke normen vastgesteld met als doel de burgers te beschermen tegen geluidsoverlast. Als deze wettelijke normen niet voorkomen dat een hele woonwijk wakker ligt omdat de wind vanuit een bepaalde hoek waait, de geluidsboxen verkeerd staan opgesteld of het geluid verder gedragen wordt dan voorzien; dan verwacht ik van de plaatselijke overheid of de organisatie van het feest de nodige aanpassing. Niet omdat de wettelijke normen eventueel overtreden worden en er boetes opgelegd kunnen worden; maar omdat het normaalste zaak van de wereld vind dat we rekening met elkaar houden.

Het Vinkefest valt gelijk met het Pinksterfeest. Volgens de christelijke traditie vieren we met Pinksteren de zogenaamde  ‘uitstorting van de Heilige Geest’.De volgelingen van Jezus zijn, na de Hemelvaart, enigszins ontredderd achter gebleven en bezinnen zich. Tijdens het Pinksterfeest waren zij allen bij elkaar toen er door het huis waar zij verbleven het geluid van een windvlaag zich verspreidde. Er verschenen allerlei vlammen die zich op een ieder van hen neerzette en zij werden vervuld van de Heilige Geest. Zij waren in staat om in allerlei talen te spreken zodat iedereen, het maakte niet uit waar zij vandaan kwamen, hen konden verstaan.* Handelingen 2: 1-4

Wat zou het geweldig zijn als we, het komende Pinksterweekend, in navolging van de christelijke traditie elkaar kunnen verstaan. De feestvierders met begrip voor de thuisblijvers en vice versa. Niet omdat het moet van de overheid, maar omdat we dat willen omdat we begrijpen dat we niet allemaal hetzelfde leuk vinden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *