Waarom een goede klacht pijn doet

De meest vervelende klachten zijn de klachten over de dingen die je goed had geregeld. De dingen waarvan je zelf vindt dat je, gezien de omstandigheden, een uitstekende prestatie hebt geleverd. Een klacht die je persoonlijk opvat. Een klacht die pijn doet.

Onze eerste natuurlijke reactie op pijn is dat we ons schrap zetten. We hebben inmiddels geleerd dat je dat niet mag tonen dus desnoods reageren we tandenknarsend met de woorden; ‘Fijn dat u zo betrokken bent, we gaan uw klacht goed bekijken en we komen er op terug’.

Er zijn talloze manieren om de pijn die een klacht kan veroorzaken heel snel en doeltreffend aan te pakken.
• Isoleer de klacht. < Heel vervelend, maar we hebben tot nu toe alleen maar positieve geluiden gehoord. Je bent de enige die hier iets op tegen heeft.>
• Maak de klager klein. < Ik kan aan de toon van uw klacht zien dat u niet veel ervaring heeft in het onderwijs>.
• Verschuil je achter procedures < we hebben uw klacht doorgestuurd naar onze klachtencommissie. Mocht u over zes weken nog niets van ons gehoord hebben, neemt u dan even contact met ons op?>
• Vorm een coalitie < De tekenleraar, de leraar Frans, de decaan en de schoolleider hebben unaniem besloten dat wij dit als school goed hebben gedaan>
• Negeer < Ik heb geen klacht van u ontvangen. Het is mij niet bekend dat u gebeld heeft. Ik kan mij niet herinneren dat ik toegezegd had om u hier verder over in te lichten>.

Doeltreffend betekent in deze vorm dat de pijn snel weg trekt en dat je weer snel over kunt gaan tot de orde van de dag. De klager had echter een heel ander doel voor ogen en als je gebruik wilt maken van de kracht van een klacht dan wordt het tijd om het roer radicaal om te gooien.
De pijn die een klacht veroorzaakt verdient een ander perspectief.

Het feit dat het pijnlijk is kan iets zeggen over jouw betrokkenheid. Het is goed als je het niet prettig vindt als de organisatie waar jij werkt bekritiseerd wordt. Het betekent dat je op je plaats zit en dat jij bereid bent om iets te gaan doen met deze kritiek. Het is in jouw belang dat deze kritiek wordt onderzocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *